Passend onderwijs

Passend onderwijs betekent dat er specifieke aandacht is voor kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Het staat voor een andere manier van kijken naar leerlingen. En voor een andere manier van bepalen wat een leerling nodig heeft. Dit alles het liefst op de eigen school.

Wet Passend Onderwijs

De Wet Passend Onderwijs (Wpo) is begin augustus 2014 in werking getreden. Deze wet vervangt het samenwerkingsverband ‘Weer samen naar school’. Passend onderwijs betekent dat er specifieke aandacht is voor kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Het staat voor een andere manier van kijken naar leerlingen. En voor een andere manier van bepalen wat een leerling nodig heeft. Dit alles het liefst op de eigen school.

Regionale samenwerkingsverbanden

Openbaar Onderwijs Emmen neemt vanaf 1 augustus 2014 deel aan twee samenwerkingsverbanden in het kader van passend onderwijs. De bedoeling is om samen met andere schoolbesturen regionaal een passend onderwijsaanbod te bieden aan alle kinderen. Zo kunnen de kinderen zich zo maximaal mogelijk ontwikkelen.

Maatwerk

Openbaar Onderwijs Emmen sluit al zoveel mogelijk aan bij deze ontwikkeling door:

  • Maatwerk te bieden in onderwijs: gedifferentieerd onderwijsaanbod met extra uitdaging, instructie en en oefening; goed klassenmanagement; een optimaal systeem van zorg; betrokkenheid van ouders;
  • Maatwerk in onderwijsbehoefte: zoals extra ondersteuning en uitdaging in de klas;
  • Maatwerk in omgeving: onze openbare scholen zijn verspreid over de gemeente Emmen.
Delen via e-mail

http://www.openbaaronderwijsemmen.nl/het-onderwijs/passend-onderwijs.html