Missie en visie

Openbaar onderwijs in de gemeente Emmen biedt kinderen kwalitatief goed onderwijs zodat zij hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen en hierdoor een volwaardige basis kunnen leggen voor hun latere leven. De gemeente Emmen zorgt, in de rol van schoolbestuur, voor een uitdagende en kansrijke leer- en werkomgeving, waarbij kwaliteit en de nieuwste leermethoden aangeboden worden voor leerlingen en medewerkers.

Kwalitatief goed onderwijs dichtbij huis, is het uitgangspunt van Openbaar Onderwijs Emmen. Zo houden we onze dorpen en wijken leefbaar. Dit vraagt om creatieve oplossingen, zeker nu op sommige scholen het aantal leerlingen daalt.

Vanaf augustus 2016 gaan openbare basisscholen zeer nauw met elkaar samenwerken in onderwijsteams. Met een andere organisatiestructuur wil de gemeente beter kunnen inspelen op de krimp van het leerlingenaantal, de ontwikkelingen in het onderwijs en tegelijkertijd de kwaliteit van het onderwijs hoog houden.

Meer over de missie, visie en werken in onderwijsteams kunt u terug lezen in het Bestuurlijk Koersplan 2015-2019.

Delen via e-mail

http://www.openbaaronderwijsemmen.nl/organisatie/missie-en-visie.html