Partners

Samenwerken is het sleutelwoord…

… om kwalitatief goed onderwijs te bieden en kinderen zichzelf maximaal te kunnen laten ontwikkelen.

Wij werken dan ook met veel partners samen. Een aantal voorbeelden:

  • Esdal College. Voor een goede overgang naar het voortgezet onderwijs
  • Voorschoolse voorzieningen. Vanwege het belang van doorgaande leerlijnen
  • Ouders. Wij hebben ouderbetrokkenheid en –participatie hoog in ons vaandel
  • Brede School. Voor een brede ontwikkeling van onze leerlingen.
Delen via e-mail

http://www.openbaaronderwijsemmen.nl/organisatie/partners.html