Wie zijn we

Afdeling Openbaar Onderwijs

Openbaar schoolbestuur

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen is het schoolbestuur van alle openbare basisscholen in de gemeente Emmen. Openbaar Onderwijs Emmen heeft 30 scholen:

  • 28 openbare basisscholen
  • 1 school voor speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs: Thriantaschool
  • 1 school voor speciaal basisonderwijs: Catamaran

Gemeentelijke afdeling Openbaar Onderwijs Emmen

Het schoolbestuur wordt ondersteund door de afdeling Openbaar Onderwijs van de gemeente Emmen. De medewerkers ondersteunen alle openbare scholen op het gebied van:

  • Schoolbestuurlijke beleidsplannen
  • Personeelszaken
  • FinanciĆ«n
  • Huisvesting
  • ICT en inkoop
  • Leerlingenadministratie
Delen via e-mail

http://www.openbaaronderwijsemmen.nl/organisatie/wie-zijn-we.html